• banner
Cyflwyniad: Mae yna wahanol fathau o ewyn ac mae gan bob un ei briodweddau unigryw ei hun. Gyda'n detholiad o gynhyrchion ewyn polyethylen, mynnwch opsiwn yn y deunydd gwydn hwn i weddu i'ch anghenion yn rhwydd ac yn fanwl gywir. Wedi'i wneud i fod yn wydn ac yn hirhoedlog, mae'r ewyn celloedd caeedig hwn yn cynnig cadernid a hirhoedledd dibynadwy diolch i ddyluniad cyffredinol a natur y deunydd. Gellir ei ddefnyddio mewn ystod o gymwysiadau a dibenion i gyd-fynd â'ch anghenion. Mae'r opsiwn cryf, gwydn hwn ar gyfer ewyn yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau sy'n amsugno sioc gan ei fod yn ffordd wych o leddfu dirgryniadau. Mae'n eithriadol o addas ar gyfer dibenion deunydd mewnol modurol oherwydd y ffaith hon ac mae'n wych at bwrpas ysgafnhau a lleihau sŵn.
Nodwedd: ☆ Golau ysgafn, lleihau sŵn ☆ Llawer hawdd ei siapio a'i ffurfio ☆ Dewis da i ddisodli'r ewyn polyethylen traws-gysylltiedig arbelydredig mewn tu mewn modurol